Teksten voor alle media

 

Je wilt een prettig leesbare tekst die je informatie duidelijk overbrengt? Ik help je graag. Ik schrijf teksten voor websites, brochures, flyers, rapporten, persberichten, presentaties, films, boeken, spandoeken en andere media. Uiteraard volgens de nieuwste inzichten. Desgewenst zorg ik (eventueel samen met samenwerkingspartners) voor de totale productie, inclusief vormgeving, fotografie en graphics. Wel zo praktisch.

Aanpak

Samen bepalen we de aanpak. Ik kan bijvoorbeeld een bestaand stuk redigeren, een tekst maken op basis van een rapport, of schrijven op basis van interviews of een bijeenkomst. Uiteraard is een mix van deze vormen van input mogelijk of een geheel andere aanpak. Doorgaans werk ik vanuit mijn kantoor of een flexplek, maar als dat praktisch is, kom ik voor een of meer dagdelen per week naar je locatie. Ik heb geen hekel aan reizen en doe dat efficiënt.

Het is mijn gewoonte om een project te starten met afspraken over je wensen, de aanpak en zaken als deadline, kosten, privacy en vertrouwelijkheid.

Een greep uit vele mooie projecten

 • ‘Leesbaar maken’ omgevingsvisie
 • Schrijven visie op transformatie van de detailhandel op basis van ruwe input van diverse auteurs en interviews
 • Op één lijn brengen van de websites van twee fuserende waterschappen
 • Na de gemeenteraadsverkiezingen tijdens onderhandelingen schrijven van een coalitie-akkoord
 • Aanvraag bij het Rijk voor cofinanciering van een groot aantal initiatieven om de arbeidsmarkt gezonder te maken
 • Schrijven van een mooi boek als afsluiting van 25 jaar ruilverkaveling
 • Digitale provinciale nieuwsbrieven duurzaamheid en verkeer
 • Script voor film over gebiedsontwikkeling
 • Krant en corporate-brochure over een verzelfstandigende gemeentelijke dienst
 • Artikelen over zorg en welzijn voor een zorginstelling
 • Journalistieke artikelen voor technische vaktijdschriften

En wat kan ik voor u betekenen?

Een oriënterend contact is wel zo handig. Ik hoor graag van je: info@pronk.net of 06-51 358 658.